อุ้มผางเข้มมาตรการสกัดโควิด-19 พวกหัวดื้อไม่กักตัวเองที่บ้าน ส่งไปนอนป่าช้า

หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019และมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนกว่า 1 พันรายแล้วทั่วประเทศ ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดตากมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย มีพื้นที่เสี่ยงมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายอำเภอ ประกอบกับมีประชากรแฝงและเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆจำนวนมาก โดยเฉพาะอำเภออุ้มผาง จ.ตาก

เป็นพื้นที่ที่มีชาวเขาเชื้อสายกะเหรี่ยงที่นับถือผีสางนางไม้ มักจะทำสวนทางกับคำเตือน ทางฝ่ายราชการจึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นตามไปด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ รพ.สต.บ้านเปิงเคลิ่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน แจ้งว่า ได้ร่วมหารือกับผู้นำท้องถิ่นในหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง เพื่อหามาตรการรับมือกับกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กทม. และอีกหลายจังหวัดกลุ่มเสี่ยง แล้วไม่ยอมกักตัว 14 วัน และใช้ชีวิตตามปกติ ไปอยู่ร่วมกันกับกลุ่มคนจำนวนมากจึงใช้มาตรการเข้มข้นเด็ดขาดกับกลุ่มคนดังกล่าว โดยลงความเห็นแล้วว่า หากไม่กักตัวอยู่ในบ้าน 14 วัน เจ้าหน้าที่จะนำตัวมากักตัวยังบริเวณป่าช้า บริเวณที่ตั้งศพและเมรุเผาศพ อยู่กับเสียงเหาหอนของสุนัขที่เฝ้าป่าช้าด้วย จนครบ 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านที่หัวดื้อตระหนักถึงคนรอบข้างที่จะต้องเสี่ยงกับเชื้อโควิด-19