พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ไหว้พระรับศีล ลด ละ เลิกอบายมุข และเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงาน พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข

ขณะที่พุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนสองฝั่งโขง โดยก่อนพิธีตักบาตรได้ร่วมกันไหว้พระรับศีลและรับฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นผู้ว่าฯ หนองคาย ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมเทียนเวียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนที่ จ.สุรินทร์ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรบนหลังช้าง แห่งเดียวในโลก จำนวน 40 เชือก ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2562 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุรินทร์ พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้าง ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่อยู่บนอัฒจันทร์นับพันคน