ปากีสถานเปิดน่านฟ้าแล้วหลังจำกัดหลายเดือนเพราะพิพาทกับอินเดีย

ปากีสถานเปิดน่านฟ้าให้แก่การบินพลเรือนตามปกติแล้ว หลังจากปิดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะมีข้อพิพาทกับอินเดียและเปิดอย่างจำกัดหลังจากนั้น

เว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานลงประกาศนักบิน (Notice to Airmen หรือ NOTAM) ในวันนี้ว่า ปากีสถานเปิดน่านฟ้าให้แก่การสัญจรพลเรือนทุกประเภทตามที่ประกาศไว้ในเส้นทางบริการการจราจรทางอากาศ โดยมีผลทันที ด้านกระทรวงการบินพลเรือนอินเดียแถลงว่า หลังจากมีการยกเลิกการจำกัดน่านฟ้าตามประกาศนักบินแล้ว ก็จะไม่มีการจำกัดน่านฟ้าในอินเดียและปากีสถานอีกต่อไป เที่ยวบินหลายเที่ยวเริ่มใช้เส้นทางบินที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ ช่วยให้สายการบินคลายความกังวลไปได้มาก

ปากีสถานปิดน่านฟ้าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์หลังจากกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานโจมตีแคชเมียร์ในส่วนของอินเดีย เป็นเหตุให้สองประเทศเกิดการเผชิญหน้าทางทหาร การปิดน่านฟ้าอย่างกะทันหันกระทบเที่ยวบินพาณิชย์และขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปที่ต้องบินผ่านปากีสถาน สายการบินจำนวนมากต้องบินอ้อมเสียเวลาและเปลืองน้ำมันมากขึ้น จนกระทั่งวิกฤตเริ่มคลี่คลายปากีสถานจึงได้เปิดท่าอากาศยานและน่านฟ้าอย่างจำกัด และกลับมาเปิดตามปกติในวันนี้.