ถนนปูทางสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ผู้ขับขี่ที่กล้าหาญจะได้รับรางวัลมากมายบนเส้นทาง Trail Ridge Road ของอุทยานแห่งชาติ Rocky Mountain ซึ่งเป็นถนนลาดยางที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา เมื่อมองออกไปที่ความสูง 12,183 ฟุตงูในทางผ่านทุ่งทุนดราที่เปราะบางทำให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์โดยไม่ต้องเดินพลาง ๆ และพองตัวของไต่เขาสูง

สิบเอ็ดไมล์ของเส้นทางยาว 48 ไมล์ที่เปิดกว้างเปิดกว้างเหนือแนวต้นไม้ซึ่งที่ป่าดิบชื้น 11,500 ฟุตหลีกทางให้พืชพันธุ์อัลไพน์สายพันธุ์กอด 200 สายพันธุ์
บ่างเหลืองขี้บ่นแกะ bighorn, pika และฤดูร้อนระมาดไปเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ไม่มีลมหายใจเปิดประตูรถของพวกเขาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอัลไพน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในระบบอุทยานเพื่อการระเบิดของอากาศเย็น