ตำรวจตรึงกำลังปิดล้อมบ้านโป่งเจริญหมู่บ้านกลางป่าแปดริ้ว

ประกาศเคอร์ฟิวปิดหมู่บ้านกลางป่า สกัดคนเข้าออกพื้นที่นาน 14 วัน หลังจากมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กลางชุมชน ขณะรองผู้ว่าฯ ลงทำหน้าที่ ผบ.ศูนย์สั่งการในพื้นที่เองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุม โดยประกาศให้พื้นที่หมู่บ้านโป่งเจริญเป็นพื้นที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกมาจากพื้นที่ ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค.63 เป็นต้นไป เว้นแต่จะสามารถควบคุมโรคได้ก่อน อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนดได้ หรือหากมีความจำเป็นจะต้องเข้าออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ 1 จำนวน 1 กองร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครอง